FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Między formowaniem i formatowaniem. Kanon literatury współczesnej w praktyce edukacyjnej

Data publikacji: 19.09.2023

Numer 2 (24)

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 160 - 173

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.011.3529

Autorzy

Michał Tabaczyński

Abstrakt

Between Formation and Formatting. Literary Canon in the Educational Practice

This essay deals with the process of literary canon formation as an ongoing contest between two forces in the field of cultural production: the power of the habitus and the actions of actors of that field (experts, officials, publishers, teachers). The high degree of codification of the canon (that is understood as school’s required reading list) and a strong educational monopoly are symptoms of social field condition as a whole. First, the social transformation process that follows the political change is not yet finished. Second, the canon is a self-reproductive structure and jeopardizes the possible processes of transformation. Third, the autonomy of artistic and literary fields is incessantly decreasing.
 

Bibliografia

Bakuła B., Transformacja w kulturze i literaturze polskiej z ptasiej perspektywy, „Polonistyka” 2007, nr 3.

Bourdieu P., Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

Bourdieu P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.

Bourdieu P., The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, red. R. Johnson, Polity Press, Cambridge 1993.

Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, wstęp A. Kłoskowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Jastrzębska L., Od okrągłego stołu do 6-latków w szkole… czyli jak w ostatnim 25-leciu zmieniała się polska edukacja, „Nowa Szkoła” 2014, nr 2–10.

Kolbas E.D., Critical Theory and the Literary Canon, Westview Press, Boulder–Oxford 2001.

Rogers M.F., Novels, Novelists and Readers: Toward a Phenomenological Sociology of Literature, SUNY Press, Albany 1991.

Shallcross B., Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego, przeł. A. Skarbińska-Zielińska, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Uryga Z., Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego, „Polonistyka” 2007, nr 8.

Podręczniki szkolne:

Biedrzycki K., Jaskółowa E., Nowak E., Świat do przeczytania. Klasa 3, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2014.

Bobiński W., Janus-Sitarz A., Kołcz B., Barwy epok. Część III, WSiP, Warszawa 2004.

Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D., Język polski. Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, klasa III, WSiP, Warszawa 2010.

Chmiel M., Pruszczyński R., Równy A., Ponad słowami. Klasa 3, Nowa Era, Warszawa 2014.

Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A., Klucz do świata, klasa III, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.

Dunaj E., Zagórska B., Język polski (Kształcenie kulturowo-literackie i językowe), Wydawnictwo Operon, Gdynia 2011 (wyd. II, zmienione).

Klejnocki J., Łazińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D., Język polski. Podręcznik, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.

Kopciński J., Przeszłość to dziś, klasa III, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2010 (wyd. VII).Rosiek S., Majchrowski Z., Między tekstami, cz. 5 (Wiek XX. Współczesność), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe i Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 160 - 173

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Between Formation and Formatting. Literary Canon in the Educational Practice

Autorzy

Korporacja Ha!art, ul. Retoryka 17/16, 31-108 Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Michał Tabaczyński ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2

Liczba pobrań: 0