FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Konkurs

Data publikacji: 2009

Przegląd Kulturoznawczy, 2009, Numer 2 (6) , s. 15 - 25

Autorzy

Dobrochna Ratajczakowa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Białostocki J., Płeć śmierci, Gdańsk 2007.

Cozart Riggio M., Time out or Time in. The Urban Dialectic of Carnival, w: Carnival: Culture in Action – the Trinidad Experience, ed. by M. Cozart Riggio, New York-London 2004.

Feldman W., W sprawie teatralnej, w: Polska myśl teatralna i filmowa. Antologia pod red. T. Siverta i R. Taborskiego, Warszawa 1971.

Franck D., Bohema. Życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku, przeł. H. Andrzejewska i M.Braunstein, Warszawa 2000.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia społecznego, oprac. i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł.H. i P. Śpiewakowie, Warszawa 1981.

http://www.karnevaldeutschland.de/Daten/Pdf/BDK_Ethik_Charta_A3.pdf.

Mezger W., „Ruckwarts in die Zukunft”. Metamorphosen der schwabisch-alemannischen Fastnacht, [w:] Fastnacht-Karneval im europaischen Vergleich, hrsg. von M. Matheus, Stuttgart 1999.

Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Teatr Miejski, Krakow 1985.

Miciński T., Teatr-Świątynia, w: Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, wybor I. Sławińska i S. Kruk, wstęp I. Sławińska, noty B. Frankowska, Warszawa 1966.

Nowaczyński A., Sześciolecie Jozefa Kotarbińskiego w teatrze krakowskim, w: Porachunki i projekty.Teksty o teatrze z lat 1900-1938, wybor i oprac. H. I. Rogacki, Wrocław 1993.

Popiel M., Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Krakow 2007.

Schiller L., Drogowskazy teatru krakowskiego, w: Na progu nowego teatru. 1908-1924, oprac. J. Timoszewicz, Warszawa 1978.

Siedlecki F., Reforma teatru a dramaty Wyspiańskiego, w: O sztuce scenicznej. Artykuły i recenzje z lat 1910-1929, wybor i oprac. W. Dudzik, Wrocław 1991.

Szeląg Z., Literatura zabroniona 1832-1862. Zjawisko – symbol – rozpowszechnianie, Kielce 1989.

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2005.

Turner V., Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, przeł. I. Kurz, „Konteksty” 2002, nr 3-4.

Turner V., Proces rytualny, przeł. I. Kurz, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, wstęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Walas T., Wyspiański jako problem polskiego modernizmu, „Teksty Drugie” 2008.

Weiss T., Cyganeria Młodej Polski, Krakow 1970.

Wyspiański J., Listy do Stanisława Lacka (1905), przedm. J.Wiktor, Krakow 1957.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2009, s. 15 - 25

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Konkurs

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Dobrochna Ratajczakowa (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 43

Liczba pobrań: 0