FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Kinowa transcendencja czasu

Data publikacji: 31.07.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 2 (24) , s. 97 - 107

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.006.3524

Autorzy

Waldemar Frąc
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, ul. Łojasiewicza 4 (II piętro) 30-348 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Cinema Transcendence of Time

Experience of time in cinema is a paradox. Cinema as a time art makes temporal transcendence. Film as a kind of Nietzsche’s eternal return determines subjective experience of time. According to A. Pawełczyńska it is possible to indicate three essential ways of understanding of time in cinema: substantialist, attributive and subjective. Deleuze’s theory of time in cinema represents subjective approach. According to Bergson time is creation therefore cinema must be based on a transcendence of time.
 

Bibliografia

Arystoteles, Fizyka, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1968.

Bergson H., Ewolucja twórcza, przeł. F. Znaniecki, Zielona Sowa, Kraków 2004.

Borges J.L., Czas, przeł. A. Elbanowski, „Literatura na Świecie” 1988, nr 12, s. 36–44.

Frąc W., Sanatorium czasu. Kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu, „Fraza” 1999, nr 2/3, s. 211–217.

Deleuze G., Kino. 1. Obraz-ruch; 2. Obraz-czas, przeł. J. Margański, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Langer S.K., Uwagi o filmie, przeł. A. Helman, [w:] A. Helman (red.), Estetyka i film, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1972, s. 248–255.

Lukács G., Film, przeł. K. Krzemień, [w:] A. Helman (red.), Estetyka i film, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1972, s. 256–292.

Matuszewski B., Nowe źródło historii, [w:] A. Gwóźdź (red.), Europejskie manifesty kina, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 33–39.

Marcel G., Tajemnica bytu, przeł. M. Frankiewicz, Znak, Kraków 1995.

Pawełczyńska A., Czas człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, Wrocław 1986.

Weis K., Zeitbild und Menschenbild. Der Mensch als Schöpfer und Opfer seiner Vorstellungen von Zeit, [w:] K. Weis (red.), Was ist Zeit? Zeit und Verantwortung in Wissenschaft, Technik und Religion, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1995, s. 23–52.

Zielinski S., Przeszłość i przyszłość, czyli przestrzenie możliwego. Przyczynek do badań nad kinem jako wehikułem czasu, przeł. E. Fiuk, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85, s. 5–14.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 97 - 107

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Cinema Transcendence of Time

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Sztuk Audiowizualnych, ul. Łojasiewicza 4 (II piętro) 30-348 Kraków

Publikacja: 31.07.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Waldemar Frąc (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2056

Liczba pobrań: 1046