FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

K-popi kreatywne konsumowanie kultury popularnej

Data publikacji: 19.09.2023

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 1 (23), s. 15 - 26

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.001.3520

Autorzy

Ewa Kępa
Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

K-pop and Creative Consumption of Popular Culture

To say that we are losing ourselves in the homogenizing mass which is consuming the same products sold around the globe would be a simplification. In the example of K-pop, I am trying to delineate the ways in which creative consumption makes corporations comply with the local traditions and the tastes of individual consumers in developing effective marketing strategies. Indeed, the power of cultural diversity does not consist in being isolated from pop culture, but it results from the nature of consumption practices, because it does matter to people what things they creatively consume and how they do this. This work is an important part of the process of identity formation.

 

Bibliografia

Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei, http://pl.korean-culture.org (data dostępu: 2.06.2014).

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Coca-Cola.com.pl, Informacje korporacyjne, 4.09.2014, http://www.cocacola.com.pl/1931.html (data dostępu: 14.07.2014).

Dal Yong J., Hallyu 2.0: The New Korean Wave in the Creative Industry, „II Journal”, Fall 2012, vol. 2, iss. 1, s. 3–7.

Dohnal W., Plemienność naszych czasów, „Czas Kultury” 2007, nr 4–5 (139–140), s. 12–18, http://czaskultury.pl/?mod=archiwumtekst&id=9886 (4.07.2014).

Dreamstage Korea Global Flashmob Day, Warsaw, Poland Official Video, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3H5Z5_zyrhA (data dostępu: 30.05. 2014).

Eurosport.onet.pl, Jak FIFA dzieli pieniądze za mundial, 12.07.2014, http://eurosport.onet.pl/mundial-2014/jak-fifa-dzieli-pieniadze-za-mundial/qgrcg (data dostępu: 14.07.2014).

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, 2010, http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf (data dostępu: 30.05.2014).

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Hammett D., Local Beats to Global Rhythms: Coloured Student Identity and Negotiations of Global Cultural Imports in Cape Town, South Africa, „Social & Cultural Geography”, June 2009, vol. 10, no. 4, s. 403–419.

Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, przeł. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2010.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Jenkins H. (with Purushotma R., Weigel M., Clinton K., Robison A.J.), Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, The John D. and ­Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning, MIT Press, Cambridge 2009, https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262513623_Confronting_the_Challenges.pdf (data dostępu: 10.08.2014).

Kubat K., Czytając Lévi-Straussa, [w:] S. Rudnicki (red.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010, s. 182–193.

Last.fm, serwis muzyczny, http://www.lastfm.pl/ (data dostępu: 2.06.2014).

Longhurst B., Smith G., Bagnall G., Crawford G., Ogborn M., Baldwin E., McCracken S., Introducing Cultural Studies, Pearson Education Limited, Harlow 2008.

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Nadeska A., Swizz Beatz’s K-Pop Venture Brings ‘Cultures Together’, http://www.mtv.com/news/articles/1680335/swizz-beatz-k-pop-venture.jhtml (data dostępu: 1.06.2014).

Rudnicki S. (red.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.

Shin H., Have You Ever Seen the Rain? And Who’ll Stop the Rain? The Globalizing Project of Korean Pop (K-pop), „Inter-Asia Cultural Studies” 2009, vol. 10, iss. 4, s. 507–523.

Willis P., Wyobraźnia etnograficzna, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 15 - 26

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

K-pop and creative consumption of popular culture

Autorzy

Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ewa Kępa ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 8

Liczba pobrań: 14