FAQ

Przegląd Kulturoznawczy

Aparat i narracje: narzędzia interwencji czy interpretacji? Filmowe obrazy wojny w byłej Jugosławii

Data publikacji: 15.12.2015

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 345 - 359

https://doi.org/10.4467/20843860PK.14.023.4597

Autorzy

Ireneusz Skupień
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Camera and narrations: instruments of intervention or interpretation?  Movie images of war in former Yugoslavia

Abstract: This article is an attempt to analyze of images of war in former Yugoslavia. Author concentrates on meaning and status of camera (or movie camera) and narration in constructing these pictures. The object of author’s interest are feature films describing the next part of Balkan’s war conflict. Exceptional attention in this article is devoted to the issues of representation and heterogeneous origin of presented images. Author constructs two pairs of antagonistic concepts: intervention/influence and interpretation/understanding. Judith Butler’s main thesis contained in her book Frames of War. When Is Life Grievable? are recalled in this context. Thesis which are polemic with Susan Sontag’s opinions from her texts On Photography and Regarding the Pain of Others. Furthermore, author pays attention to documentary images, which are often used in feature films.
Author classifies the war images in former Yugoslavia according to two criteria. The first one, is divided into films directed by artists from post-Yugoslavian countries and films made by directors from outside (mainly West-European origins). The second criterion is related to the extent of the realism the movie contains. Author supposes that movies from foreign directors are often reflection of European society’s guilt to passivity and inadequate involvement in prevention of massacres and ethnic purges. In this article a dozen movies has been analyzed and author particularly focuses on few of them, such as Warriors by Peter Kosminsky, Welcome to Sarajevo by Michael Winterbottom and Before the Rain by Milcho Manchevski.

 

Bibliografia

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.

Butler J., Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, przeł. A. Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.

Crnković G.P., Milcho Manchevski’s Before the Rain and the Ethics of Listening, „Slavic Review” Spring 2011, vol. 70, no. 1.

Helman A. (red.), Słownik pojęć filmowych. Tom 7, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław 1994.

Kaplan R.D., Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, przeł. J. Ruszkowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Klejsa K., Filmowe oblicza kontestacji. Kino Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej wobec kultury protestu przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.

Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.

Marciniak K., Transnational Anatomies of Exile and Abjection in Milcho Manchevski’s Before the Rain (1994), „Cinema Journal” Fall 2003, vol. 43, no. 1.

Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.

Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2009.

Sontag S., Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010.

Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.

Informacje

Informacje: Przegląd Kulturoznawczy, 2015, s. 345 - 359

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Camera and narrations: instruments of intervention or interpretation?  Movie images of war in former Yugoslavia

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 15.12.2015

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ireneusz Skupień (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1731

Liczba pobrań: 2035