FAQ

Przegląd Konstytucyjny

Kontakt z redakcją

 

Dane kontaktowe

Redakcja Czasopisma „Przegląd Konstytucyjny”
ul. Bracka 12, pok. 105
31-005 Kraków
email: marcin.krzeminski@uj.edu.pl

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków