FAQ

Problems of Forensic Sciences

Kontakt z Redakcją

Dane kontaktowe

Wydawca
Instytut Ekspertyz Sądowych - Wydawnictwo
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, Polska
e-mail: papers@forensicscience.pl 
+48 12 6185 726
+48 12 422 38 50
www: https://www.gov.pl/web/ies 

Współwydawca wersji elektronicznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. P. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
e-mail: ejournals@wuj.pl