FAQ

Prace Etnograficzne

Kontakt

Adres redakcji

Prace Etnograficzne. Zeszyty Naukowe UJ
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków


email: prace.etnograficzne@uj.edu.pl
www: www.etnologia.uj.edu.pl 


Redaktor naczelna Stanisława Trebunia-Staszel
stanislawa.trebunia-staszel@uj.edu.pl

Zastępca redaktor naczelnej Łukasz Sochackil.sochacki@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji Anna Barbasz-Bielecka
prace.etnograficzne@uj.edu.pl