FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Kontakt

Adres Redakcji

Redakcja Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG,
ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk,
pok. B-419,
e-mail: komunikacjaptg@ug.edu.pl
tel. +48 58 523 65 69