FAQ

Medycyna Nowożytna

Kontakt

Dane kontaktowe

Wydawca

IHN PAN, Pracownia Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych
ul. Nowy świat 72
00-330 Warszawa, p. 19 A.
tel.: 022 657 27 48, 022 345 77 46


Adres e-mail: medycynanowozytna@ihnpan.pl

www1: https://www.ihnpan.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/
www2: https://medycynanowozytna.locloud.pl/


Warunki prenumeraty

Czasopismo Instytutu Historii Nauki PAN Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną jest półrocznikiem. Cena pojedynczego egzemplarza wynosi 30 zł. Zamówienia na prenumeratę należy przesłać na adres:


Wydawnictwo IHN PAN,
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa,
tel. 22 657 27 14, 22 826 87 54
bądź na adres: dorotapeczlewicz@gmail.com