FAQ

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kontakt

Dane kontaktowe

W celu zgłaszania tekstów i zasięgania informacji o procesie wydawniczym proszę kontaktować się z Redakcją.

W sprawach dotyczących dystrybucji i zakupu pisma proszę kontaktować się z Wydawcą.

Redakcja
Maciej Jasiński, sekretarz Redakcji,
e-mail: mjasinski@ihnpan.pl, mjasinski.ihnpan@gmx.com

Wydawca
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
ul. Nowy Świat 72, p. A09, 00-330 Warszawa
e-mail: ihn@ihnpan.pl
tel.: 22 65 72 746