FAQ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Kontakt z Redakcją

Dane kontaktowe

Adres Redakcji
Redakcja „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa”
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
 
 
 
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. +48 12 631 18 80