FAQ

Konteksty Kultury

Special Issue (2019)

Metaphysical in His Polish Way: The Poetry of Zbigniew Herbert

2019 Następne

Data wydania: 18.11.2019

Opis


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch zeszytów kwartalnika „Konteksty Kultury” zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru