FAQ

Konteksty Kultury

Planowany numer – Pisanie humanistyki

Pisanie humanistyki

W przygotowywanym zeszycie „Kontekstów Kultury” planujemy przyjrzeć się sposobom pisania spotykanym dziś w polonistyce i literaturoznawstwie polskim – i porównać je z tradycjami humanistyki brytyjskiej i amerykańskiej, a zwłaszcza anglojęzycznymi pracami na temat kultury polskiej. Interesuje nas pytanie o to, jak i dla kogo pisane są dziś książki i artykuły na temat literatury polskiej, jakie style i gatunki dziś dominują, jakie prace są dla nas wzorem, jak podchodzimy do pytań o eseistyczność, literackość, przystępność, zaangażowanie czy metodologię tekstu literaturoznawczego. Jak zmieniały się te preferencje i wybory w ostatnich dekadach? Chcielibyśmy się też przyjrzeć wzajemnym wpływom obiegu anglojęzycznego i polskiego, w tym tłumaczeniom i publikacjom anglojęzycznym wydawanym poza krajami anglosaskimi. Zależy nam na głosach osób z różnych pokoleń, zwłaszcza młodszych, pracujących poza Polską i w Polsce. Zeszyt planowany jest jako dwujęzyczny.