FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 27.07.2020

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zastępca redaktora naczelnego Jolanta Bujas-Poniatowska

Zawartość numeru