FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Kontakt z Redakcją

Dane kontaktowe

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
 
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ, Uniwersytet Jagielloński
ul. Westerplatte 10
31–033 Kraków
 
Telefon: 12 663-16-70