FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Kontakt

Dane kontaktowe

Centrum Studiów Azji Wschodniej
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot
https://csaw.ug.edu.pl/gsaw/
csaw@univ.gda.pl

Email do Redakcji: joanna.kamien@ug.edu.pl 

WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
http://wyd.ug.edu.pl
wydawnictwo@ug.edu.pl