FAQ

Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Historia gospodarcza Chin okresu przedkomunistycznego. Przekształcenia wewnętrzne i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Data publikacji: 18.01.2017

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 10, s. 96 - 112

https://doi.org/10.4467/23538724GS.16.019.6176

Autorzy

Ewa Cieślik
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10 61-875 Poznań, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The history of China’s economic pre-communist period. The transformation of internal and international economic relations

The aim of the article is to present the different stages of development of the Chinese economy and its links to the global economy. In the history of the pre-communist Chinese socioeconomic development (before 1st October 1949) we can distinguish two stages. The first stage covers time from 221 r. BC to the beginning of the 19th century AD, when China’s economy based on agriculture and pursued policies focused on military expansion. The second stage lasted since the industrial revolution began in Europe till the proclamation of the People’s Republic of China in 1949. In terms of international economic relations development, economic history can be divided into two stages: before trade intensification with Europe – to the 15th century AD and during the intensive development of relations with European countries since the 15th century to the proclamation of the PRC.

Bibliografia

J.C.H. Chai, An Economic History of Modern China,Massachusetts 2011

O. Weggel, Chiny, Warszawa 2006

S.W. Mosher, Hegemon. Droga Chin do dominacji, Warszawa 2007

J. Chinnery, Rola państwa [w:] Chiny. Kraj Niebiańskiego Smoka,red. E.L. Shaughnessy, Warszawa 2006

A. Zwoliński, Chiny. Historia. Teraźniejszość, Kraków 2007

J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2004

W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław–Warszawa–Kraków 1974

R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych,Warszawa 2004

R. Sławiński, Historia Chin i Tajwanu, Warszawa 2002

D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów,Warszawa 2000

W. Morawski, Historia banknotów na świecie, „Jak w Banku”, lipiec-sierpień 2008

A. Mikołajczyk, Leksykon numizmatyczny,Warszawa 1994

A. Maddison, Contours of the World Economy,I-2030 AD. Essays in Macro-Economic History,Oxford–New York 2007

J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, przeł. T. Lachowska, Z. Słupski, Gdańsk 1996

W. Zhao, S. Xie, Zhongguo Renkou Shi (Population History of China), Beijing 1988

M. Elvin, The Pattern of the Chinese Past, London 1973

J.D. Durand, The Population Statistics of China A.D. 2–1953, „Population Studies”, March 1960

A. Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run, Paris 1998

B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968, s. 112.

P.J. Golas, Technika i nauka [w:] Chiny. Kraj Niebiańskiego Smoka, red. E.L. Shaughnessy, Warszawa 2006

V. Hansen, The Open Empire: A History of China to 1600,New York 2000

J. Lovell, Wielki Mur Chiński. Chiny kontra świat. 100 p.n.e.–2000 n.e., przeł. G. Siwek, Warszawa 2007

K. Pomeranz, The Great Divergence,Princeton, New Jersey 2000

K. Seitz, Chiny. Powrót olbrzyma,przeł. T. Mazur, Warszawa 2008

C. Simmons, De-Industrialization,Industrialization,and the Indian Economy,c. 1850–1947,„Modern Asian Studies” 1984, no. 3

P. Lewin, The Foreign Trade Communist China. Its Impact on the World, Praeger Special Studies in International Economics, The Economy Intelligence Unit, New York–London 1964, s. 5.

Y. Wei, Regional Inequality of Industrial Output in China,1952 to 1990, „Human Geography” 1998, no. 1

Economy, China Handbook Editorial Committee, Beijing 1984

A. Maddison, The World Economy: Historical Statistics, Development Centre Studies of OECD, Paris 2003

L.J. Zimmerman, The Distribution of World Income,1860–1960 [w:] Essays on Unbalanced Growth,ed. E. De Vries, London 1965

P. Curtin, Cross Cultural Trade in World History,Cambridge 1994

K.M. Panikkar, Azja a dominacja Zachodu. Epoka Vasco da Gamy w dziejach Azji. 1498–1945,Warszawa 1972

K. Besso, Identities and Security in East Asia, „Adelph Paper” 1999, no. 325

R. Pyffel, Chiny w roku olimpiady. Państwo Środka od środka, Warszawa 2008

M. Dillon, Dictionary of Chinese History,London 1979, s. 38.

J.G. Williamson, Globalization and the Poor Periphery before 1950, Cambridge 2006

J. Polit, Historia Chin, Warszawa 2004, s. 30.

J.K. Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast, Stanford 1969

K. Chao, Capital Formation of Cotton Textile Production in China, Cambridge 1977

T.C. Liu, K.C. Yeh, The Economy of the Chinese Mainland: National Income and Economic Development, 1933–1959, Princeton 1965, s. 143, 428.

C.M. Hou, Foreign Investment and Economic Development in China 1840–1937, Cambridge 1965,

Informacje

Informacje: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, s. 96 - 112

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The history of China’s economic pre-communist period. The transformation of internal and international economic relations

Autorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10 61-875 Poznań, Polska

Publikacja: 18.01.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ewa Cieślik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2343

Liczba pobrań: 11976