FAQ

Filologiskt smörgåsbord

Filologiskt smörgåsbord

Filologiczny szwedzki stół

opis

Filologiskt smörgåsbord (Filologiczny szwedzki stół / The Smorgasbord of Scandinavian Philology) to czasopismo naukowe poświęcone badaniom filologicznym w obszarze szeroko rozumianej kultury skandynawskiej, która obejmuje języki, literatury oraz inne teksty kultury szwedzkiej, norweskiej, duńskiej, islandzkiej i farerskiej.


Pismo stanowi kontynuację serii wydawniczej „Filologiskt smörgåsbord”, w ramach której od 2004 roku ukazały się dotychczas cztery tomy artykułów naukowych (2004, 2013, 2018, 2020), zaś piąty jest aktualnie w przygotowaniu jako ostatni tom serii.


Główną ideą, sygnalizowaną już w tytule czasopisma, jest różnorodność tematów, postaw badawczych i perspektyw teoretycznych, zmierzająca, zgodnie z wymogami współczesnej humanistyki, ku ujęciom interdyscyplinarnym i interkulturowym. Przyjmujemy jednak również klasyczne prace filologiczne – językoznawcze, literaturoznawcze, przekładoznawcze i z pogranicza dyscyplin. Jesteśmy otwarci na teksty młodych, początkujących badaczy oraz recenzje polskich i zagranicznych wydawnictw naukowych wpisujących się w profil czasopisma.


Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest wydawane w cyklu rocznym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w domenie otwartego dostępu. Publikuje oryginalne teksty naukowe w językach nordyckich (szwedzkim, norweskim, duńskim i islandzkim) oraz angielskim, niemieckim i polskim. Nadesłane teksty są poddawane procedurze recenzowania w systemie peer review według modelu double-blind review przez specjalistów polskich i zagranicznych z danej dyscypliny.


Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej.


Procedowanie i publikacja artykułów nie podlegają opłatom.

Numery

przejdź do numeru Następne

Online First

Data wydania: 2024

Redaktor naczelny: Magdalena Wasilewska-Chmura

Zastępca redaktora naczelnego: Ewa Data-Bukowska

Sekretarz redakcji: Andrzej Dominik Dziedzic