FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących

Petra Baji, Health Economics and Health Technology Assessment Research Centre, Corvinus University of Budapest; Center for Public Affairs Studies Foundation, Budapest, Hungary; Department of Health Services Research; CAPHRI; Maastricht University Medical Center; Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University


Prof. dr hab. Jerzy Bertrandt, 
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa


Dr Barbara Bik
, emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego


Dr Izabela Bolesławska
 – Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Dr Valentin Brodszky, 
Corvinus University of Budapest


Dr  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki


Dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Dr Katarzyna Czabanowska
, INTHEALTH,  Maastricht University


Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Aleksander Duk
 – Odział Regionalny NFZ Kraków


Dr Grażyna Dykowska, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu


Dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ, 
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Prof. dr hab. Stanisława Golinowska, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Prof.dr. Laszlo Gulacsi, 
Corvinus University of Budapest


Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka
, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego


Prof. dr hab. Wojciech Hanke
, Instytut Medycyny Pracy, Łódź; Warszawski Uniwersytet Medyczny


Dr n. med. Dorota Jachimowicz-Gaweł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum, Bydgoszcz


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP


Dr hab. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
, Uniwersytet Medyczny, Łódź


Lek. Dent. Małgorzata Jamka-Kasprzyk
 – Zakład Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, UJ CM


Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Arnold D. Kaluzny
, Ph.D. Professor Emeritus of Health Policy & Management, UNC Gillings School of Global Public Health, Sheps Center for Health Services Research,  University of North Carolina at Chapel Hill


Dr hab. Dorota Karkowska, 
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr Tomasz Karkowski
, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki


Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr hab. Jacek Klich
, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków


Dr Sylwia Kluczyńska
, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa


Dr n med. Joanna Kobza
Katedra Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice


Dr Ewa Kocot, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr n. przyr. Agnieszka Kondracka
, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota
, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Prof. dr hab. Teresa Kulik
, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin


Dr inż. arch. Agnieszka Labus, 
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach


Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
,  Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Białystok


Dr inż. Mikołaj Igor Leszczuk
, Katedra Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,  Kraków


Dr Paweł Łuczak, 
Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Dr Iwona Malinowska-Lipień, 
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Prof. dr hab. Anna Marchewka
, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków


Dr Michał Marek
 – Ministerstwo Zdrowia


Dr hab. Joanna Mazur
, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa


Dr Emilia Mikołajewska
, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Bydgoszcz


Dr hab. Marek Motyka
, prof. UEK w Krakowie


Dr Joanna Niżnik
, Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków


Prof. dr hab. Władysława Pilecka,
 Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński


Dr Janusz Pokorski
 – emerytowany pracownik UJ CM, Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie


Prof. dr hab. Juliusz Przysławski
, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań


Dr n. med. Paweł Rasmus
, Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny, Łódź


Dr Maciej Rogala, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr hab. Jerzy Rosiński
, Katedra Negocjacji, Uniwersytet Jagielloński


Dr hab. Justyna Rój
, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań


Dr hab. Iga Rudawska
, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego,  Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia


Prof. dr hab. Robert Rudowski
, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Doc. dr Zofia Skrzypczak
, Katedra Gospodarki Narodowej, Uniwersytet Warszawski


Dr hab. Jerzy Soja
, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Pulmonologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


Dr Agnieszka Sowa-Kofta
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa


Prof. dr hab.  Jadwiga Suchecka,
  Instytut Gospodarki Przestrzennej,  Uniwersytet Łódzki; Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny, Łódź


Dr Małgorzata Synowiec-Piłat, 
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ
Wydział Lekarski UJ CM


Dr Monika Ścibor, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr Roman Topór-Mądry, 
Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa


Dr hab. Wojciech Trąbka
 – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu


Dr hab. Piotr Tyszko
, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Zdrowia Publicznego 


Dr Desislava Vankova, 
Medical University of Varna


Prof.  dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak
, I Katedra Pediatrii; Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego,  Poznań


Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr hab. n.o zdr. 
Anna Włoszczak-Szubzda, prof. WSEI, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


†  Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Collegium Mazovia, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach


Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Dr Magdalena Woynarowska-Sołdan
, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska, przewodnicząca Sekcji Psychologii Zdrowia PTP; kierownik 
Katedry  Psychologii  Zdrowia, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków


Dr Zbigniew Zalewski, 
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM


Mgr Tamara Zimna
, specjalista w zakresie prawa medycznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


Dr Michał Zabdyr-Jamróz, 
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM