FAQ

Zarządzanie w Kulturze

Idea mody zrównoważonej w policealnych i wyższych szkołach kształcących projektantów mody w Polsce

Data publikacji: 09.2021

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 3, s. 343 - 363

https://doi.org/10.4467/20843976ZK.21.022.14282

Autorzy

,
Dominika Hołuj
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8532-4052 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Monika Murzyn-Kupisz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8482-970X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Idea of Sustainable Fashion in Polish Post-Secondary Schools and Universities Offering Fashion Majors

The article presents the results of research on the promotion of the sustainable fashion concept by Polish post-secondary and higher education institutions that offer fashion majors. The analysis in­cluded information on all institutions active in fashion design education in the 2019/2020 academ­ic year and aimed to assess their involvement in education on sustainable fashion by examining the content of their official internet and social media sites. Universities and schools undertake diverse activities which may significantly contribute to the development of ecological awareness of future fashion designers and the general public. Factors that determine the practical possibilities of such schools to exert impact on attitudes to sustainable fashion include both their human resources and the presence of relevant supporting partners in the schools’ surroundings.

Bibliografia

Accenture Poland, FashionBiznes.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2020), Czy ekologia jest w modzie? Raport o odpowiedzialnej konsumpcji i zrównoważonej modzie w Polsce, Warszawa.
Agarwall V. (2018), Sustainable fashion education in changing world scenario, „European Journal of Sustainable Development”, t. 7, nr 1, s. 365–373.
Bhandari V. (2018), Future of fashion education in India – focus and emerging scenarios, [w:] N. Nimkurlat, U. Raebild, A. Piper (red.), Soft landing: Cumulus think tank publica­tion no. 3, Helsinki: Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, s. 17–23, https://www.cumulusassociation.org/wp-content/uploads/2018/04/PDF_SINGLE_cumu­lus_soft_landing.pdf [odczyt: 30.09.2020].
Atkinson G. et al. (red.) (2014), Handbook of sustainable development, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Csanák E. (2018), The rise of sustainable fashion – glossary for an article, „Journal of Textile Science & Fashion Technology”, t. 1, nr 4, s. 1-4, doi: 10.33552/JTSFT.2018.01.000517. https://doi.org/10.33552/JTSFT.2018.01.000517.
Fletcher K. (2014), Sustainable fashion and textiles. Design journeys, Abingdon: Earthscan, Routledge.
Fletcher K., Grose L. (2012), Fashion and sustainability: Design for change, London: Laurence King.
Fletcher K., Tham M. (red.) (2015), The Routledge handbook of sustainability and fashion, Lon­don: Routledge.
Fletcher K., Williams D. (2013), Fashion education in sustainability in practice, „RJTA”, t. 17, nr 2, s. 81–88.
Glogaza J. (2015), Slow fashion: modowa rewolucja, Kraków: Znak.
Grose L. (2013), Fashion design education for sustainability practice. Reflections on undergraduate level teaching, [w:] M.A. Gardetti, A.L. Torres (red.), Sustainability in fashion and textiles. Values, design, production and consumption, London: Routledge/Green Leaf Publishing, s. 134–147.
Gwilt A. (2014), A practical guide to sustainable fashion, London: Bloomsbury.
Gwilt A., Rissanen T. (red.) (2011), Shaping sustainable fashion. Changing the way we make and use clothes, London: Earthscan.
Hawkes J. (2001), The fourth pillar of sustainability – Culture’s essential role in public planning, Melbourne: Common Ground Publishing.
Henninger C.E. et al. (red.) (2017), Sustainability in fashion. A cradle to upcycle approach, Cham: Palgrave Macmillan.
Higginson H. et al. (2008), Etyczne spojrzenie na modę przewodnik dla studentów, PAH, Toruń, https://www.ekonsument.pl/materialy/publ_532_poradnik_dla_ studentow.pdf [odczyt: 28.09.2020].
Huma M., Zajczenko Z. (2012), W kierunku odpowiedzialnej mody. Podręcznik dla projektantów i marek odzieżowych, Kraków: Polska Zielona Sieć.
Kagan S. (2011), Art and sustainability: connecting patterns for a culture of complexity, Bielefeld: Transcript Verlag.
Koszewska M., Rahman O., Dyczewski B. (2020), Cricular fashion – consumers’ attitudes in cross-national study: Poland and Canada, „AUTEX Research Journal”, t. 20, nr 3, s. 327–337, doi: 10.2478/aut-2020-0029. https://doi.org/10.2478/aut-2020-0029.
Kucewicz K. (2016), Zakupoholizm, Warszawa: Samo Sedno.
Leerberg M., Riisberg V., Boutrup J. (2010), Design responsibility and sustainable design as reflective practice: An educational challenge, „Sustainable Development”, t. 18, s. 306–317.
Malinowska-Olszowy M. (red.) (2009), Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym, To­ruń: Adam Marszałek.
Murzyn-Kupisz M., Działek J. (2017), Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic, Kra­ków: Universitas.
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D. (2021), Fashion design education and sustainability: towards an equilibrium between craftsmanship and artistic and business skills?, „Education Sciences”, 11 (9), 531, doi: 10.3390/educsci11090531. https://doi.org/10.3390/educsci11090531.
Pascual J. (2009), Polityki kulturalne, rozwój społeczny i innowacyjność instytucjonalna, czyli: dlaczego potrzebujemy Agendy 21 dla kultury?, [w:] W. Kłosowski (red.), Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę, Warszawa: Mazowieckie CKiS, s. 33–42.
Płonka M. (2013), Etyka w modzie – CSR w przemyśle odzieżowym, Warszawa: Em Pe Studio Design.
Raciniewska A. (2014), When ethical fashion is a challenge: Polish case, [w:] P. Hunt-Hurst, S. Ramsamy-Iranah (red.), Fashion and its multi-cultural facets, Oxford: Interdisciplinary Press, s. 139–148.
Rissanen T. (2018), Fashion design education as leadership development, conference paper: What’s Going On? Global Fashion Conference 2018, London: London College of Fashion.
Romecka-Dymek S. (2019), Moda a dydaktyka, „Powidoki”, 1, s. 111–119.
Roos S. et al. (2017), Will clothing be sustainable? Clarifying sustainable fashion, [w:] S.S. Muthu (red.), Textiles and clothing sustainability, Singapore: Springer, s. 1–45.
Rosińska M. (2011), Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, Warszawa: Bęc Zmiana.
Salolainen M., Leppisaari A.-M., Niinimäki K. (2019), Transforming Fashion Expression through textile thinking, „Arts” 8/3, doi: 0.3390/arts8010003.
Sempruch-Krzemińska K. et al. (2016), Zmiany w zachowaniach nabywców na rynku mody, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 43/3, s. 371–380.
Siałkowski K. (2019), Wyjątkowy pokaz mody w Warszawie. Futra noszą piękne zwierzęta i bardzo brzydcy ludzie, Wyborcza.pl, https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25416190,wyjatkowy-pokaz-mody-w-warszawie-futra-nosza-piekne-zwierzeta.html [odczyt: 6.03.2021].
Tham M. (2015), Futures of futures studies in fashion, [w:] K. Fletcher, M. Tham (red.), The Routledge handbook of sustainability and fashion, London: Routledge, s. 283–292.
Thomas S. (2018), Fashion ethics, London: Routledge.
Żuchowska-Zimnal G. (2019), Ponowoczesne szaty kultury. Ubiór jako narzędzie konstruo­wania i komunikowania tożsamości jednostkowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Strony internetowe
https://jakandjil.pl/sfa2018/ [odczyt: 12.12.2020].
https://modnaulica.pl/magazyn/fashion-designer-awards-2018-ruszyly-zgloszenia-do-kon­kursu-tribute-to-nature/ [odczyt: 23.11.2020].
https://lodzyoungfashion.com/index.php/pl/young-fashion-challenge [odczyt: 16.11.2020].
https://tulodz.pl/kultura,inne,ekologiczno-artystyczna-lokomotywa-po-wiedze,new,mg,3,68.html,4518 [odczyt: 15.11.2020].
https://uap.edu.pl/2020/07/kolo-naukowe-rzezby-sztuka-klimatu-warsztaty-brama-poznania/ [odczyt: 7.11.2020].
https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/bra-day-polska-2019-lodz-young-fa­shion-2019-w-asp-id30219/2019/9/10/ [odczyt: 5.12.2020].
https://viva.org.pl/ [odczyt: 5.12.2020].
www.acdesign.com.pl/ [odczyt: 27.11.2020].
www.asp.lodz.pl/index.php/pl/createx [odczyt: 5.12.2020].
www.cpm.asp.lodz.pl/menu-aktualnosci/167-ecomade_festival [odczyt: 7.11.2020].
https://gabrielaromanska.com/ [odczyt: 5.12.2020].
www.sof.edu.pl/pl/wspolpraca-z-biznesem/projekty-z-firmami/1127-projekt-zero-waste-z-lpp [odczyt: 11.01.2011].
www.vogue.pl/g/9087/zobacz-relacje-z-business-fashion-environment-summit-2020 [odczyt: 15.01.2021].
www.vogue.pl/a/etyczne-nowe-polskie [odczyt: 22.01.2021].
Media społecznościowe
https://www.facebook.com/fashionschoolpoznan/
https://www.facebook.com/SzkolaArtystycznegoProjektowaniaUbioru/
https://www.facebook.com/Politechnika.Lodzka/
https://www.facebook.com/schoolofformuniwersytetuswps/
https://www.facebook.com/wstkatowice/
https://www.facebook.com/akademiasztuki.eu/
https://www.facebook.com/MSKPU/
https://www.facebook.com/lssip/
https://www.facebook.com/viamodaszkolawyzszawwarszawie/
https://www.facebook.com/UAP.Poznan/
https://www.facebook.com/ASPKrakow
https://www.facebook.com/WSSIPLODZ/

Informacje

Informacje: Zarządzanie w Kulturze, 2021, s. 343 - 363

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Idea of Sustainable Fashion in Polish Post-Secondary Schools and Universities Offering Fashion Majors

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8532-4052

Dominika Hołuj
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-8532-4052 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, Polska

https://orcid.org/0000-0002-8482-970X

Monika Murzyn-Kupisz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-8482-970X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 09.2021

Otrzymano: 28.02.2021

Zaakceptowano: 12.05.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Dominika Hołuj (Autor) - 50%
Monika Murzyn-Kupisz (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 36

Liczba pobrań: 25