FAQ

Zarządzanie Publiczne

logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet redakcyjny

Skład Komitetu redakcyjnego

Redaktor naczelny
Joanna Kołodziejczyk
 
Sekretarz
Sylwia Wrona, Joanna Trzópek-Paszkiewicz
 
Redaktorzy tematyczni:
Roman Batko
Janusz Sasak
Ewa Bogacz-Wojtanowska
Roman Dorczak
Grzegorz Mazurkiewicz
Jakub Kołodziejczyk
 
Redaktor statystyczny
Rafał Musialik
 
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków