FAQ

Wielogłos

Umowy i formularze

Informacja dla Autorów

Podpisana umowa jest niezbędna do przyjęcia artykułu do produkcji. 

Każdy autor/współautor artykułu zobowiązany jest dostarczyć własny, odrębny :
1. egzemplarz Umowy autorskiej oraz 2. egzemplarz Oświadczenia Autora

Autorzy artykułów do czasopism pobierają umowy (poniżej) i podpisane odsyłają w formie skanu lub czytelnego zdjęcia (nie jest wymagany oryginał) do Wydawcy.

Umowę należy dostarczyć na adres: umowy_ejournals@uj.edu.pl w tytule emaila podając tytuł czasopisma, zeszyt i rok wydania. 

Na umowie następujące pola formularza muszą zostać wypełnione obowiązkowo:
  • imię i nazwisko 
  • adres zamieszkania 
  • tytuł artykułu 
  • numer i rok wydania  
  • czytelny podpis  
W przypadku tekstu tłumaczonego prosimy o kontakt z Wydawnictwem.


Każdy autor/współautor artykułu zobowiązany jest również dostarczyć własny, odrębny egzemplarz Oświadczenia Autora (do pobrania poniżej) na adres Redakcji (wieloglos.redakcja@uj.edu.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór Formularza Recenzji