FAQ

Terroryzm - studia, analizy, prewencja

Logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Polska

Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Zachodni w Poznaniu

 

prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. UW
Uniwersytet Warszawski

 

dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

 

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr
Uniwersytet Wrocławski

 

dr hab. Agata Tyburska
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

dr Piotr Burczaniuk
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

dr Jarosław Jabłoński
Siły Zbrojne RP

 

dr Anna Matczak
The Hague University of Applied Sciences (Holandia)

 

dr Paulina Piasecka
Collegium Civitas w Warszawie