FAQ

Studia Religiologica

Zespół redakcyjny

Skład zespołu Redakcyjnego

Redaktor "Studia Religiologica"
dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska (Uniwersytet Jagielloński)


Zastępca redaktora nasczelnego

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski (Uniwersytet Jagielloński)


dr hab. Leszek Augustyn (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Irena Borowik (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Joanna Grela (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Artur Jocz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Małgorzata Sacha (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Izabela Trzcińska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr hab. Karol Zieliński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Magdalena Zowczak (Uniwersytet Warszawski)


Redaktor językowy

Tim Churcher