FAQ

Romanica Cracoviensia

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zespół redakcyjny

Skład zespołu Redakcyjnego

Redaktor naczelny: Wacław Rapak – Instytut Filologii Romańskiej UJ


Zastępca redaktora naczelnego:
Jakub Kornhauser  – Instytut Filologii Romańskiej UJ


Zastępca redaktora naczelnego:
Tomasz Krupa  – Instytut Filologii Romańskiej UJ


Redaktorka (artykuły naukowe, językoznawstwo):
dr Serafina Santoliquido


Redaktor
(artykuły naukowe, literaturoznawstwo): mgr Xavier Farré Vidal


Redaktorka (artykuły naukowe, literaturoznawstwo):
mgr Weronika Korzeniecka


Redaktorka (dział "Recenzje"):
dr Agnieszka Kocik


Redaktorka
(numery specjalne): dr Marta Wicherek