FAQ

Prace Historyczne

Misja i cele

Prace Historyczne

„Prace Historyczne” są ogólnohistorycznym kwartalnikiem naukowym, którego łamy są otwarte dla badaczy wszystkich epok dziejowych. Jego misją jest udostępnianie najnowszych ustaleń badawczych szerszemu gronu osób zainteresowanych, poprzez publikowanie naukowych tekstów historycznych (artykułów oryginalnych, artykułów przeglądowych, edycji tekstów źródłowych, artykułów recenzyjnych i recenzji) zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej, na zasadzie wolnego dostępu. W kwartalniku zamieszczane są wyłącznie publikacje recenzowane, zarówno autorów z Polski, jak i z zagranicy. Redakcja „Prac Historycznych” dąży do tego, aby kwartalnik odgrywał rolę zarówno miejsca wymiany najnowszych informacji naukowych, jak i forum naukowej debaty historycznej na temat węzłowych problemów, dotyczących badań nad przeszłością.