FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

O czasopiśmie

Zakres tematyczny

Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu:

1. Geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.:

● geofizyki,
● geologii środowiskowej,
● ochrony środowiska,
● ochrony przyrody,
● geoekologii,
● ekohydrologii.

2. Geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.:

● rozwoju lokalnego i regionalnego,
● studiów regionalnych,
● studiów miejskich,
● gospodarki przestrzennej,
● planowania regionalnego.

Historia

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

Pierwszy zeszyt Prac Geograficznych (noszący wówczas nazwę Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), ukazał się drukiem w 1923 roku. Cel wydawania czasopisma został podany przez prof. Ludomira Sawickiego w przedmowie do pierwszego tomu:

miałem na celu uratowanie przed zapomnieniem tych licznych prac, dokonujących się w obrębie Instytutu, które zaświadczyć mogą o jego żywotności. Wprowadzając w ten sposób młodych adeptów geografji w świat literatury naukowej, budząc ich szlachetne ambicje, uda mi się może utrwalić niejednego w młodzieńczym zapale poświęcenia się czystej nauce i zwiększyć szczupłe grono geografów-badaczów w Polsce".
 

W okresie międzywojennym czasopismo było wydawane najczęściej jako rocznik monotematyczny. W latach 1923–1938 opublikowano łącznie 22 zeszyty periodyku.


Pierwszy powojenny numer Prac Geograficznych został wydany w 1960 roku w serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 roku wydawanie Prac Geograficznych (począwszy od numeru 103) przejął Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Niektóre z powojennej zeszytów Prac Geograficznych poświęcone były w całości opracowaniom monotematycznym. Należą do nich m.in.:

  • Polar Studies of the Jagiellonian University. Spitsbergen Expedition 1980-1982 i Polar Studies of the Jagiellonian University, vol. II, Spitsbergen Expedition 1983-1987, z. 63 i 81, pod redakcją Z. Czeppego,
  • Results of Studies of the Climatological Station of the Jagiellonian University in Cracow, z. 75, pod redakcją M. Hessa.


W nowszych wydaniach Prac Geograficznych publikowane były także artykuły będące pokłosiem współpracy międzynarodowej. Przykładem takich opracowań są m.in.:

  • Early Meteorological Instrumental Records in Europe, vol. 95, edited by B. Obrębska-Starklowa,
  • Environmental Aspects of the Timberline in Finland and in the Polish Carpathians, vol. 98, edited by O. Heikkinen, B. Obrębska-Starklowa and S. Tuhkanen,
  • Climate variability in Europe: Case Studies, vol. 110, edited by B. Obrębska-Starklowa,
  • Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes dEurope, vol. 113, edited by K. Krzemień.

Misja i cele

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Finansowanie

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Czasopismo otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizację projektu w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pt „Rozwój czasopism naukowych”. Projekt realizowany jest w Polskiej Akademii Umiejętności.

Numer projektu: RCN/SP/0508/2021/1

Kierownik: prof. dr hab. Jan Ostrowski

Okres realizacji: 2022-2024

Kwota dotacji: 34 952 zł

Kwota ogółem: 53 052 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości treści publikowanych w czasopiśmie, poprzez poprawienie standardów edycyjnych, korekty językowe polsko i angielskojęzyczne. Celem programu jest także zwiększenie zasięgu oddziaływania czasopisma w tym działania zmierzające do poprawienia indeksacji publikowanych treści w międzynarodowych bazach danych.