FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Recenzenci

2022

Balázs Ács (KTI, Budapeszt, Węgry)
Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Emilia Bogacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Natalia Sypion-Dutkowska (Uniwersytet Szczeciński)
Łukasz Fiedeń (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Illés Fodor (BKK, Budapeszt, Węgry)
Wojciech Jurkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Marcin Kiciński (Politechnika Poznańska)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Václv Kolář (VŠB – Technická univerzita, Ostrawa, Czechy)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Stanislav Kraft (Jihočeská univerzita, Czeskie Budziejowice, Czechy)
Marcin Król (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Michał Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Zsolt Lévai (Uniwersytet w Budapeszcie, Węgry)
Wojciech Lichota (Uniwersytet Rzeszowski)
Jakub Majewski (Uniwersytet Warszawski)
Anna Mercik (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Miroslava Mikušová (Uniwersytet w Żylinie, Słowacja)
Arkadiusz Piwowar (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław)
Adam Radzimski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jacek Rudewicz (Uniwersytet Szczeciński)
Alireza Sahebgharani (Uniwersytet w Ishafanie, Iran)
Sándor Siliga (Ministerstwo Innowacji i Technologii, Budapeszt, Węgry)
Volodymyr Streltsov (Akademia Pomorska, Słupsk)
Roman Szkup (Uniwersytet Łódzki)
Robert Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski)
Barbara Konecka-Szydłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska, Słupsk)
Przemysław Tomczak (Uniwersytet Wrocławski)
Miroslava Trembošová (Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, Słowacja)
Paweł Zmuda-Trzebiatowski (Politechnika Poznańska)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Paweł Wiśniewski (Uniwersytet Gdański)
Szymon Wójcik (Uniwersytet Łódzki) 

2021

Olusegun Adeaga (Uniwersytet w Lagos, Nigeria)
Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Natalia Sypion-Dutkowska (Uniwersytet Szczeciński)
Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Iwona Jażewicz (Akademia Pomorska, Słupsk)
El Mehdi Jebrane (Uniwersytet Ibn Zohr, Agadir, Maroko)
Wojciech Jurkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Stanislav Kraft (Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice, Czechy)
Aleksander Kuczabski (Uniwersytet Gdański)
Wojciech Lichota (Uniwersytet Rzeszowski)
Yevhen Matviyshyn (Politechnika Lwowska, Ukraina)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Chodkowska-Miszczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Samuel Olorunfemi (Uniwersytet w Abujy, Nigeria)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)
Cretan Remus (Uniwersytet w Timisoarze, Rumunia)
Mateusz Smolarski (Uniwersytet Opolski)
Daniel Štraub (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska, Słupsk)
Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Paweł Zmuda-Trzebiatowski (Politechnika Poznańska)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Andrey Vozyanov (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, Litwa)
Vasile Grama (Uniwersytet w Oradei, Rumunia)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Natalia Zhukouskaya (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)

2020

Renata Anisiewicz (Uniwersytet Gdański)
Zuzanna Kłos-Adamkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Anna Brdulak (Politechnika Wrocławska)
Grażyna Chaberek (Uniwersytet Gdański)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jagienka Rześny-Cieplińska (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)
Paweł Czapliński (Uniwersytet Szczeciński)
Sławomir Goliszek (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Wojciech Jurkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski)
Stanislav Kraft (Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice, Czechy)
Marcin Król (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Ada Wolny-Kucińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Aleksander Kuczabski (Uniwersytet Gdański)
Konrad Lewczuk (Politechnika Warszawska)
Maria Matusiewicz (Uniwersytet Gdański)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Edyta Pijet-Migoń (Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław)
Justyna Chodkowska-Miszczuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Adam Molecki (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław)
Vilmos Oszter (KTI Instytut Badań Transportowych, Budapeszt, Węgry)
Małgorzata Pacuk (Uniwersytet Gdański)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Adam Przybyłowski ((Uniwersytet Morski, Gdynia)
Sławomir Pytel (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Mateusz Smolarski (Uniwersytet Opolski)
Andrzej Soczówka (Instytut Kolejnictwa, Warszawa)
Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
Volodymyr Streltsov (Charkowski Regionalny Instytut Administracji Publicznego, Ukraina)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska, Słupsk)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Monika Wesołowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk)
Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

2019

Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Krystian Birr (Politechnika Gdańska)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Zoriana Buryk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy, Iwano-Frankiwsk, Ukraina)
Grażyna Chaberek (Uniwersytet Gdański)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Tomasz Figlus (Politechnika Śląska, Gliwice)
Igor Gisterek (Politechnika Wrocławska)
Katarzyna Hebel (Uniwersytet Gdański)
Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
Marcel Horňák (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
Wojciech Jurkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Stanislav Kraft (Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Małgorzata Wach-Kloskowska (Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk)
Václav Kolář (Politechnika Ostrawska, Rep. Czeska)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Aleksandra Koźlak (Uniwersytet Gdański)
Ada Wolny-Kucińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Katarzyna Pukowiec-Kurda (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Szczeciński)
Wojciech Lewicki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Krzysztof Małachowski (Uniwersytet Szczeciński)
Grzegorz Masik (Uniwersytet Gdański)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Jana Pieregud (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Edyta Pijet-Migoń (Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław)
Michał Pluciński (Uniwersytet Szczeciński)
Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław)
Adam Przybyłowski ((Uniwersytet Morski, Gdynia)
Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Ivan Rudakevych (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina)
Andrzej Soczówka (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Volodymyr Streltsov (Charkowski Regionalny Instytut Administracji Publicznego, Ukraina)
Jacek Szmagliński (Politechnika Gdańska)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Miroslava Trembošová (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk)
Rafał Wiśniewski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Jakub Zawieska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

2018

Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Andrei Bezruchonak (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ivan S. Gumenyuk (Bałtycki Federalny Uniwersytet Immanuela Kanta, Kaliningrad)
Iwona Józefowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski)
Stanislav Kraft (Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice)
Aleksander Kuczabski (Uniwersytet Gdański)
Piotr Kuropatwiński (Polska Unia Aktywności Mobilnej)
Jolanta Mazurek (Politechnika Koszalińska)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Krzysztof Małachowski (Uniwersytet Szczeciński)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)
Adam Przybyłowski ((Uniwersytet Morski, Gdynia)
Ivan Rudakevych (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Volodymyra Hnatiuka, Tarnopol)
Agnieszka Sawińska (Uniwersytet Szczeciński)
Daniel Seidenglanz (Uniwersytet Masaryka, Brno)
Andrzej Soczówka (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Volodymyr Streltsov (Charkowski Regionalny Instytut Administracji Publicznego)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska, Słupsk)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)

2017

Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Grażyna Chaberek-Karwacka (Uniwersytet Gdański)
Grzegorz Dydkowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
Krzysztof Janc (Uniwersytet Wrocławski)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Aleksandra Koźlak (Uniwersytet Gdański)
Marcin Król (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Szczeciński)
Bogna Lipińska (Politechnika Gdańska)
Daniel Michniak (Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Adam Molecki (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Monika Paradowska (Uniwersytet Opolski)
Edyta Pijet-Migoń (Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)
Adam Przybyłowski (Akademia Morska, Gdynia)
Piotr Serafin (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
Eliza Sochacka-Sutkowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Alicja K. Zawadzka (Uniwersytet Gdański)

2016

Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński)
Joanna Fac-Beneda (Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
Iwona Józefowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Zdzisław Kordel (Uniwersytet Gdański)
Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski)
Aleksandra Koźlak (Uniwersytet Gdański)
Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)
Adam Przybyłowski (Akademia Morska, Gdynia)
Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Andrzej Ruciński (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Elżbieta Załoga (Uniwersytet Szczeciński)