FAQ

Opuscula Musealia

Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej

Dr hab. Katarzyna Barańska, Wydział Zarządzania i Kultury Społecznej UJ

Dr hab. Andrzej Betlej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Sztuki UJ

Prof. dr hab. Piotr Krasny, Instytut Historii Sztuki UJ

Prof. dr hab Krzysztof Ożóg, Archiwum UJ

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, Biblioteka Jagiellońska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Prof. dr hab. Jan Święch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

Dr hab. Ewa Wyka, Muzeum UJ, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie


Członkowie zagraniczni Rady Naukowej:

Dr Marta C. Lourenço, Muzeum Uniwersytetu w Lizbonie, UMAC 

Dr Sofia Talas, Museo di Fisica, Uniwersytet w Padwie

Dr Cornelia Weber, Centrum für Kulturtechnik, Uniwersytet Humboldta w Berlinie