FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Recenzenci

2023

Katarzyna Bartyńska - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska


Mariusz Chomoncik - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska


Paweł Gąsiorczyk – Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Polska


Izabella Grabowska – Lepczak - Akademia Pożarnicza, Warszawa, Polska


Paweł Gromek- Akademia Pożarnicza, Warszawa, Polska


Joanna Grubicka - Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Słupsk, Polska


Krzysztof Gurba- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska


Dorota Małgorzata Jankowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska


Andrzej Kobiałka - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska


Bogdan Kosowski, - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska


Sławomir Kukfisz - Biuro Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Polska


Mikołaj Leszczuk - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska


Artur Luzar - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska


Danuta Miedzińska – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, Polska


Paweł Ogrodnik - Akademia Pożarnicza, Warszawa, Polska


Paweł Pajorski - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków, Polska


Grzegorz Piątkiewicz – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska


Krzysztof Pobuta - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska


Andrzej Pogorzelski – Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie, Polska


Anna Rabajczyk – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, Polska


Marek Siwicki - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska


Jacek Smyczyński - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska


Łukasz Szewczyk- Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, Polska


Roman Veselivskyy - Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Ukraina


Wojciech Walat - Uniwersytet Rzeszowski, Polska


Robert Wolański - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska

2022

bryg. dr inż. Artur Ankowski - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska


prof. dr hab. Ryszard Bera - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska


dr inż. Beata Brzychczyk - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków, Polska


dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. CIOP-BIP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska


dr inż. Jan Giełżecki - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków, Polska


dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Polska


mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska


dr Andrzej Kobiałka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska


bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz – Biuro Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Polska


dr inż. Waldemar Jaskółkowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, Polska


dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. uczelni – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska


bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska


nadinsp. w st. spocz. dr Krzysztof Pobuta – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Polska


dr inż. Jacek Roguski - Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, Kraków, Polska


dr hab. Wojciech Walat, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski, Polska


dr Robert Wolański - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Polska