FAQ

Czasopismo Techniczne

Specific features of designing educational centers in the areas with challenging landscape in Ukraine

Data publikacji: 19.09.2023

Volume 12

Czasopismo Techniczne, 2019, s. 79 - 84

https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.125.11450

Autorzy

Oleg Sleptsov Orcid , Anna Karban Orcid

Abstrakt

This article is aimed at providing a rationale for the need to introduce a new type of educational institution in Ukraine today, namely educational centers in the areas with challenging topography. This article identifies specific features of construction, given the difficult geographic topography and architectural environment of the educational institutions, and lists conditions impacting the volume and planning of educational facility construction. It defines how urban planning of school centers influence the areas with difficult topography and establishes their location type. The authors analyzed architectural and construction solutions for school centers in areas with challenging landscape. They have also identified form-shaping types of buildings and established the best slope ratio for each of the types.

Streszczenie
Artykuł ten ma na celu uzasadnienie potrzeby wprowadzenia dziś na Ukrainie nowego rodzaju instytucji edukacyjnej, a mianowicie ośrodków edukacyjnych na obszarach o trudnej topografii. Określono szczególne cechy konstrukcji, biorąc pod uwagę trudną topografię geograficzną i środowisko architektoniczne instytucji edukacyjnych, oraz wymieniono warunki wpływające na wielkość i planowanie budowy placówki edukacyjnej. Tekst określa, w jaki sposób urbanistyka ośrodków szkolnych wpływa na obszary o trudnej topografii i definniuje ich typ lokalizacji. Autorzy przeanalizowali rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne dla szkół w obszarach o trudnym krajobrazie. Zidentyfikowali także kształtujące typy budynków i ustalili najlepszy współczynnik nachylenia dla każdego z tych typów.

Bibliografia

[1] Krogius V.Р., Urban construction on the slopes, М.: Stroyizdat 1988.

[2] Коvalska G.L., Urban development fundamentals of development network of preschool and secondary educational institutions, Doctoral Thesis, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv 2016.

[3] Коvalskyi L.М., Issues of development of architecture of educational institutions buildings, Doctoral Thesis, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv 1996.

[4] Sleptsov О.S., Modern school architecture: gymnasium of the latest biotechnologies, K.:А+S, 2011.

[5] Sleptsov О.S., Designing space planning structure of school buildings in challenging engineering and geological conditions (collapsible soil and undermining areas), Doctoral Thesis, Kyiv National University of Construction and Architecture, КievZNIIEP, Kiev 1986.

[6] Yurchuk L.М., Mechanism of establishing education constituency, http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10ylmuoo.pdf (online: 14/10/2019).

[7] Establishing hub school, https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/oporni-shkoli/stvorennya-opornoyi-shkoli (online: 14/10/2019).

Informacje

Informacje: Czasopismo Techniczne, 2019, s. 79 - 84

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Specific features of designing educational centers in the areas with challenging landscape in Ukraine

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0001-5441-5453

Department of Architecture Fundamentals and Architectural Design, Kyiv National University of Construction and Architecture. Ukraine

Orcid https://orcid.org/0000-0003-1246-3283

Department of Architecture Fundamentals and Architectural Design, Kyiv National University of Construction and Architecture. Ukraine

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Oleg Sleptsov ( Autor) - 50%
Anna Karban ( Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1

Liczba pobrań: 0