FAQ

Archeion

Rada Naukowa

Członkowie Rady Naukowej

Prof. dr hab. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski, Polska) – przewodnicząca
ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-5802-0018

 

Dr hab. prof. AP Marzenna Ciechańska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska)
 

 

Dr hab. prof. UAM Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-0011-9266

 

Prof. Franco Benucci (Uniwersytet w Padwie, Włochy)
ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-2587-1887

 

Dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-0063-0032

 

Prof. dr Arvydas Pacevičius (Uniwersytet Wileński, Litwa)

 

Prof. dr hab. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Polska)
ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-4746-4879

 

Dr Martin Schoebel (Archiwum Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerin, Niemcy)

 

Dr hab. IS PAN Aliaksandr Smalianchuk, prof. (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-1827-5083

 

Dr hab. Władysław Stępniak (Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)
ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-6487-2607

 

Prof. Gianni Venditti (Archivio Segreto Vaticano, Włochy)