FAQ

Opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zachęcamy Redakcje do zapoznania się z nowym wykazem.
Otwarta książka

Informacja

Pragniemy poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zachęcamy Redakcje do zapoznania się z nowym wykazem.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Komunikaty i pełne wykazy dostępne są pod adresami: